L’horta d’Alacant. Arquitectura i oci de l’oligarquia alacantina (investigació acad.)

El present article és un recull de diferents treballs de Maria Teresa Riquelme
Quiñonero al voltant de les edificacions a l’Horta d’Alacant, especialment de les
de caràcter civil.

Riquelme Quionero és Professora Associada, Departament d’Humanitats
contemporànies, Àrea de Antropologia social de la Universitat d’Alacant.

Una història d’Elx (investigació acad.)

UNA HISTÒRIA D’ELX
A tall d’introducció
Aquest treball no pretén ser més que la història dels fets que realment van imprimir el caràcter tan especial dels elxans. Probablement, la Dama d’Elx siga la icona amb la qual tothom relaciona la ciutat d’Elx. Molts coneixeran que Elx disposa del tercer palmerar més gran del món, una herència dels àrabs que nasqué marcada per la centuriació dels romans i la millora del seu sistema de reg.

En Elx es trobaren cristians i andalusins i,…

La Germania Valenciana (investigació acad.)

La Germania valenciana

Introducció

Es compleixen 500 anys de l’esclat de la guerra de les Germanies. Contràriament al que ha passat a Mallorca, els valencians hem fet ben poc per recordar-la, tampoc els castellans respecte a les Comunitats, com aquests dies ens recordaven Vicent Baydal i Lorenzo Silva. Algunes activitats a escala local, com les d’Oriola al voltant de la batalla de Bonança,…

Les torres de l’horta d’Alacant (1er ESO, 2on ESO)

Les Torres de l’Horta d’Alacant
Es tracta d’un sistema defensiu que es va anar
aixecant a l’Horta durant el segle XVI principalment
per a protegir persones, béns i estris davant l’atac
dels corsaris barbarescos que realitzaven ràtzies a
les nostres costes.
Els algerians i tunisians, d’acord amb els turcs,
atacaven contínuament les poblacions costaneres
per obtenir botins i captius que després….

La burgesia alacantina al segle XIX. “L’aristocràcia del bacallà” (4t ESO, 1BAT)

La burgesia alacantina al segle XIX. “L’aristocràcia del bacallà”

Les nostres comarques destaquen per la manca d’aigua que no permeté el floriment de l’agricultura, per això Alacant es va projectar sobre la mar. Per ell eixien tota mena de productes propis, destacant el vi, les panses o la barrella, o els vinguts des de Castella i vaixells de tot arreu desembarcaven en ell les seues mercaderies. Una de les principals importacions seria la deles salaons, principalment elbacallà, però també molts altres com la tonyina, el bonítol i més.

Al darrere del bacallà, aliment bàsic de consum de les classe…

ALICANTE ESPECULACIÓN, actualització 2005 -2021 (investigació acad.)

ALICANTE ESPECULACIÓN 2005 -2021

El present escrit parteix del llibre d’Alcaraz Ramos, escrit el 2005, deu anys abans de convertir-se en conseller de Transparència del primer Govern del Botànic. El primer document el vaig fer per una xerrada a finals del 2019. Ara li he fet una relectura per afegir o esmenar algunes de les idees, quan han passat dos anys del primer estudi. Els meus afegits i consideracions estan en cursiva, sovint intercalats entre les idees d’Alcaraz.